05 Feb ล่องแพชมหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน Featured

prasae1 ล่องแพชมหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน
 เยือนบ้านเกิดท่านสุนทรภู่กวีเอก 4 รัชกาล
 ดำน้ำดูประการังพร้อมชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
 ล่องแพทานอาหารเย็น
 พร้อมชมหิ่งห้อยยามราตรี
 ราคาเริ่มต้น 2,390 บาท / ท่าน

 

 

 

แพ็คเกจทัวร์ 3 ล่องแพทานอาหารชมหิงห้อย + ดำน้ำเกาะมัน + แหลมแม่พิมพ์  (3 วัน 2 คืน)  

ล่องแพทานอาหารพร้อมชมหิงห้อย ชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนารถดำน้ำดูปะการังรอบเกาะมันกลาง เที่ยวหาดแหลมแม่พิมพ์ 

วันที่ 1

 

แหลมแม่พิมพ์ + อนุสาวรีย์สุนทรภู่ + แม่น้ำประแสร์

 

10.00 น

พบกันที่โรงแรมที่พัก (ชายหาดแม่พิมพ์) ต้อนรับท่านด้วย Welcome drink

10.30 น.

 

ออกจากที่พักพาทุกท่านสู่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เพื่อสักการะและขอพรท่านสุนทรภู่ กวีเอกรัตนโกสินทร์ พร้อมชมตัวละครหุ่นในวรรณคดีชิ้นเอก เรื่อง   พระอภัยมณี

12.00 น.

 

รับประทานอาหารกลางวัน(1) ริมชายหาดแหลมแม่พิมพ์  พักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัย

16.00 น.

 

เดินทางสู่แพ ริมฝั่งแม่น้ำประแสร์

16.30 น.

 

ล่องแพ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำ ร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารเย็น(2)       

ร้องคาราโอเกะ พร้อมชมหิงห้อยใต้ต้นลำพู

21.00 น.

 

เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 2

เกาะมันใน + เกาะมันกลาง

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(3)

09.00 น.

เดินทางสู่เกาะมันใน ชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล บ่ออนุบาลเต่า  โดยมีทั้งเต่ขนาด

เล็ก จนถึงขนาดใหญ่

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(4) แบบปิกนิค บนเกาะท่ามกลางธรรมชาติ หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัย

13.00 น.

เดินทางสู่เกาะมันกลางดำน้ำดูปะการัง( Skin diving )บริเวณเกาะมันกลาง พาชมจุดดำ

น้ำที่มีความสมบูรณ์ของปะการังและพันธุ์ปลาสวยงามหลากหลายชนิด

15.00 น.

ถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัย

18.00 น.

ร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารเย็น(5)

วันที่ 3

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ + บ้านเพ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(6)

09.00 น.

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบ้านเพ ชมสัตว์ทะเลหายาก ตู้ปลาใหญ่ หอยชนิดต่าง ๆ และปะการังหลากหลายชนิด

10.00 น.

แวะซื้อของฝากที่ตลาดบ้านเพ ส่งทุกท่านกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

ที่พัก

ราคาต่อท่าน

จำนวนท่าน/ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

20-39 ท่าน

40 ท่าน ขึ้นไป

ปาล์มมาลี บีช

 

2,800

2,700

2 ท่าน

แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,น้ำอุ่น,สระว่ายน้ำ,     หาดส่วนตัว,ห้องสัมนา

ชื่นวาริน รีสอร์ท

 

2,690

2,590

4 ท่าน

 แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,น้ำอุ่น,สระว่ายน้ำ,       หาดส่วนตัว,ห้องสัมนา

โรงแรม พิมพิมาน

 

2,390

2,290

2-4 ท่าน


ห้องสัมนา
,แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,น้ำอุ่น

แหลมแม่พิมพ์  บีช รีสอร์ท

 

2,390

2,290

 


แอร์
,ทีวี,ตู้เย็น,น้ำอุ่น

วิลล่าบาหลี รีสอร์ท

 

2,990

2,890

2 ท่าน

แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,น้ำอุ่น,สระว่ายน้ำ,ห้องสัมนา

ลมทะเล ชาเลต์

   

3,290

2 ท่าน

แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,น้ำอุ่น,สระว่ายน้ำ,     หาดส่วนตัว,ห้องสัมนา

 

 

ค่าบริการรวม

1.ที่พัก 2 คืน

2. อาหาร 6 มื้อ ( เช้า, กลางวัน,เย็น,)

3. เรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

4. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง

5. ค่าล่องแพ พร้อมชมหิ่งห้อย

6. ไกด์ สตาฟ ดูแลตลอดทริป

7. ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

1.อัตราค่าบริการนี้ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

3.มัดจำล่วงหน้า 50 % ของราคาทั้งหมด

4.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ

5.ราคาสำหรับเด็ก ·อายุ 1-3 ปี ฟรี ·อายุ 4-9 ปี ครึ่งราคา  อายุ 10 ปี ขึ้นไป ราคาผู้ใหญ่ 

6. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ไม่รวมหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

Media

Last modified on Sunday, 22 September 2013 13:47

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.